Медична симуляція – погляд у майбутнє

Науково-практична
конференція
з міжнародною участю

19 лютого 2021
м. Чернівці
Тематика основних науково-практичних напрямків конференції

Симуляційні технології навчання в підвищенні якості медичної допомоги та безпеки пацієнтів

Симуляційне навчання на додипломному етапі

Симуляційне навчання на післядипломному етапі

Симуляційні технології в умовах дистанційного навчання

Психологічні аспекти симуляційного навчання

Роль комунікативних навичок у симуляційному тренінгу

Досвід впровадження об’єктивного структурованого клінічного іспиту

Перспективи симуляційного навчання

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ, “МЕДИЧНА СИМУЛЯЦІЯ - ПОГЛЯД В МАЙБУТНЄ”

впровадження інноваційних технологій у вищу медичну освіту України

Програма конференції. 19 лютого 2021 року

09:30Збір доповідачів пленарного засідання у програмі ZOOM, перевірка зв’язку
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ (10:00-10:15)
10:00Вступне слово та вітання:

Бойчук Тарас Миколайович – в.о. ректора Буковинського державного медичного університету

Гумінський Юрій Йосипович – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Різаєв Жасур Алімджанович – ректор Самаркандського державного медичного інституту, Республіка Узбекистан)

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (10:15-13:00)
10:15

Коньков Дмитро Геннадійович

(Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова)

Хто є хто? Ролі викладача у вищій медичній освіті
10:30

Краснов Володимир Володимирович

(Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика)

Забезпечення якості підготовки кадрів і моделювання в охороні здоров’я
10:45Гуцу Евгений Васильевич, D.Casian, V.Iacub, M.Sochirca, V.Culiuc (Державний університет медицини и фармації ім. Н.Тестеміцану, Республіка Молдова)
Medical simulation helps students to improve their practical skills on general surgery
11:00

Кисельов Сергій Михайлович, Назаренко О.В., Романова К.Б.

(Запорізький державний медичний університет)

Місце міжкафедрального тренінгового центру в умовах змішаного навчання у медичному університеті
11:15

Марусик Уляна Іванівна, Ткач Є.П.

(Буковинський державний медичний університет)

Симуляційне навчання, як мотиваційна складова формування компетентностей лікаря
11:30

Буряк Тетяна Олександрівна, Сорокіна О.Ю.

(Дніпропетровська медична академія МОЗ України)

Нетехнічні навички в симуляційному навчанні
11:45

Юсупов Шухрат Абдурасулович

(Самаркандський державний медичний інститут)

Симуляционное обучение на кафедре детской хирургии
12:00

Илиади-Тулбуре Корина, Cospormac V., Gladun S., Petrov V.

(Державний університет медицини и фармації ім. Н.Тестеміцану, Республіка Молдова)

Learning through simulation in obstetric emergencies
12:15

Носенко Володимир Михайлович, Аппельханс О.Л., Носенко О.М.

(Одеський національний медичний університет)

Довгострокове виживання знань при симуляційному навчанні акушерів-гінекологів гістероскопії
12:30Омельчук Володимир Прокопович, Менюк В.В., Сулима В.С., Федоркевич С.В.
(Івано-Франківський національний медичний університет)
Модель колінного суглоба для тренування навиків діагностики синовііту і пункції суглоба, виготовлена з використанням методик 3D моделювання та FDM-друку
12:45

Коротун Олена Павлівна

(Буковинський державний медичний університет)

Дитяча токсикологія в кейсах: досвід використання симуляційних сценаріїв у системі підготовки педіатрів
ПЕРЕРВА (13:00-14:00)
13:30         Збір доповідачів секційних засідань у програмі ZOOM, перевірка зв’язку

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

«Актуальні питання симуляційної медицини»

(14:00-17:00)

14:00

Ткач Єлизавета Петрівна, Марусик Уляна Іванівна

(Буковинський державний медичний університет)

Вплив симуляційного навчання на формування компетентностей студентів-випускників
14:10Пасяка Надія Володимирівна (Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського)
Стандартизований пацієнт: хто, чому, навіщо
14:20

Зайцев Валерій Іванович

(Буковинський державний медичний університет)

Розвиток хірургічних навичок в урології за допомогою симуляційних технологій – минуле, сучасне, майбутнє
14:30Галіяш Наталія Богданівна (Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського)
ABCDE підхід до ефективного спостереження студентів за повномасштабною симуляцією
14:40

Нечитайло Олена Юріївна

(Буковинський державний медичний університет)

Досвід проведення занять з «Анестезіології та інтенсивної терапії на базі навчально-тренінгового центру симуляційної медицини БДМУ
14:50Чижишин Борис Зіновійович, Коробко Л.Р., Маркович О.В., Чижишин Н.Б., Апончук Л.В. (Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної рани)
Ефективність симуляційного навчання на заняттях з анестезіології та реаніматології при підготовці медичних сестер-бакалаврів
15:00

Бабінцева Анастасія Генадіївна

(Буковинський державний медичний університет)

Безпека пацієнта: симуляційні технології навчання постановки венозного доступу у новонароджених дітей
15:10Бількевич Наталія Антонівна (Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського)
Методологічний підхід до організації станції ОСКІ «медичні маніпуляції»
15:20

Гринкевич Людмила Георгіївна, Годованець О.І.

(Буковинський державний медичний університет)

Ефективні комунікації для реалізації студентоцентрованого підходу в умовах дистанційного навчання
15:30Петренко Наталія Володимирівна (Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського)
Soft skills: модний тренд чи вимога часу
15:40

Телекі Яна Михайлівна, Оліник О.Ю.

(Буковинський державний медичний університет)

Роль дебрифінгу як складової медичної симуляції на додипломному етапі навчання
15:50

Бушман Вікторія Сергіївна, Нечепоренко А.Г., Романова К.Б.

(Запорізький державний медичний університет)

Особливості симуляційного навчання базової серцево-судинної реанімації для студентів ЗДМУ
16:00

Богуцька Наталія Казимирівна

(Буковинський державний медичний університет)

Симуляційний тренінг за респіраторними педіатричними сценаріями для післядипломної безперервної медичної освіти
16:20

Тарнавська Світлана Іванівна

(Буковинський державний медичний університет)

Застосування симуляційних технологій навчання на базі віртуальних пацієнтів у студентів випускних курсів
16:30Бігун Роман Романович, Сулима В.С., Гоцанюк Р.В.
(Івано-Франківський національний медичний університет)
Провідний досвід практичного використання методу «чотирьох кроків» Peyton у віртуальних умовах навчання
16:40

Смандич Віталій Степанович, Лучик Є.Р., Сокорська В.О., Райда В.В.

(Буковинський державний медичний університет)

Роль відділення стандартизованого пацієнта в навчанні студентів-лікарів

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

«Симуляційні технології навчання в підвищенні якості медичної допомоги
та безпеки пацієнтів»

(14:00-17:00)

14:00Бойчук  Алла Володимирівна, Сопель В.В. (Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського)
Симулятивне навчання лікарів-інтернів фаху “Акушерство та гінекологія” з освоєння техніки лапароскопічних операцій в умовах симуляційного центру
14:10

Гвоздецька Галина Сергіївна, Жукуляк О.М.

(Івано-Франківський національний медичний університет)

Використання симуляційного навчання при вивченні дисципліни «Акушерство»
14:20

Зуб Тетяна Олександрівна, Олійник О.Є., Панченко С.П.

(Дніпропетровська медична академія МОЗ України, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури)

Площинне передопераційне планування ендопротезування кульшового суглоба з позиції симуляційного навчання
14:30

Козловська Ірина Михайлівна

(Буковинський державний медичний університет)

Роль симуляційного центру в сучасній освітній системі
14:40Шадріна Валентина Семенівна (Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського)
Симуляційне навчання надання акушерської допомоги в пологах лікарями інтернами акушер-гінекологами
14:50

О.С. Полянська, В.К.Тащук, О.І.Гулага 

(Буковинський державний медичний університет)

Запровадження симуляційних технологий на дистанційному навчанні
15:00Хлібовська Оксана Іванівна, Дживак В.Г. (Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського)
Використання симулятивних технологій в оптимізації практичної підготовки лікарів-інтернів  фаху «Акушерство та гінекологія»
15:10

Боймуродов Немат Садриддинович

(Самаркандський державний медичний інститут)

Значимость симуляционного обучения в усвоении практических навыков студентов старших курсов
15:20Коптюх  Валентина Іванівна, Бойчук А.В., Бегош Б.М. (Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського)
Роль симулятивного навчання у формуванні комунікативної компетентності лікарів-інтернів фаху “Акушерство та гінекологія”
15:30

Полянський Ігор Юлійович

(Буковинський державний медичний університет)

Симуляційні технології в дистанційному навчанні на клінічних кафедрах
15:40

Сайфудиннов З.А.

(Республиканський спеціалізований науково-практичний медичний центр фтизіатрії та пульмонології, м. Ташкент, Республіка Узбекистан)

Инновационные технологии в диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей в Республике Узбекистан в контексте высшего медицинского образования
15:40

Дудка Тетяна Володимирівна, Хухліна О.С.

(Буковинський державний медичний університет)
Досвід проведення симуляційних занять при підготовці студентів 5 курсу
0 +
Доповідачів
0
Країн учасників
0 +
Учасників

Контакти

З питань організації, наукової програми конференції та доповідей
Ходоровський Володимир Михайлович
+ 38 050 284-23-45


З питань публікації тез
Смандич Віталій Степанович
+ 38 095 488-60-04
medsim2021@bsmu.edu.ua