«Актуальні проблеми коморбідності у клініці внутрішньої медицини»

Науково-практична
конференція
з міжнародною участю

15-16 квітня 2021
м. Чернівці
До початку залишилось
Днів
Годин
Хвилин
Секунд
Конференцію розпочато

Конференція присвячена пам’яті професора Олени Іларіонівни Самсон
(100-річчю від Дня народження).

САМСОН Олена Ілларіонівна
(18.04.1921-04.03.1997)

Народилася 18 квітня 1921 року в м. Кременчук на Полтавщині. Закінчила Харківський медичний інститут (1946) та клінічний ординатор цього ж інституту (1950). Упродовж 1950-1954 pp. — асистент, з 1954 року — доцент, з 1960-го — професор кафедри госпітальної терапії, з 1965-го — завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, з 1967-го — завідувач кафедри факультетської терапії Чернівецького медичного інституту. У 1991-1997 pp. — професор кафедри факультетської терапії.

Декан лікувального факультету (1961-1963).    

У 1950 році захистила кандидатську дисертацію «Серцево-судинна система при виразковій хворобі», в 1959-му — докторську на тему: «Клінічно-експери­ментальне обґрунтування новокаїнової терапії при виразковій хворобі».

Напрями наукових досліджень: Актуальні проблеми гастроентерології. Розробила оригінальну систему профілактичного реабілітаційно-етапного лікування хворих.

Автор 273 наукових праць (21 з яких надрукована за кордоном), зокрема, 8 на­вчальних посібників, 10 монографій, 48 винаходів. Видала такі монографії: «Клінічна гастроентерологія»; «Етапне лікування виразкової хвороби»; «Лікувальне застосу­вання мінеральних вод Буковини при захворюваннях шлунка і дванадцятипалої кишки» та ін.

Підготувала 5 докторів та 22 кандидатів наук.

Заслужений діяч науки і техніки України. Нагороджена 2 орденами «Знак По­шани», медаллю С. П. Боткіна.

її ім’я внесено до галереї фундаторів наукових шкіл університету.

Форми участі. Максимальна доступність

Доповідач

Слухач

Cтендова доповідь

Наукові питання, яким присвячена конференція
  1. Патофізіологічні основи коморбідної патології у клініці внутрішніх хвороб.
  2. Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики поєднаної патології системи органів травлення.
  3. Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики поєднаної патології в кардіології та ревматології.
  4. Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики поєднаної патології в пульмонології та алергології.
  5. Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики поєднаної патології в нефрології.
  6. Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики поєднаної патології в ендокринології,гематології, інфектології.
  7. Актуальні питання коморбідності за умов COVID-19. Особливості клінічних проявів, перебігу, діагностики та лікування при наявності супутньої патології, віддалені наслідки.