Наукові форуми, конференції, симпозіуми
Буковинського державного медичного університету

8-9 Жовтня 2020
м. Чернівці

Актуальні питання теоретичної та практичної паразитології у медицині та фармації

Науково-практична конференція з міжнародною участю

19 лютого 2021
м. Чернівці

Медична симуляція – погляд у майбутнє

Науково-практична конференція з міжнародною участю

15-16 квітня 2021
м. Чернівці

Актуальні проблеми коморбідності у клініці внутрішньої медицини

Науково-практична конференція з міжнародною участю